Informatie voor vraagouders

Wanneer u gaat werken of studeren, zoekt u opvang voor uw kind(eren); uw kostbaarste bezit. Wij vinden het belangrijk dat u een gastouder vindt die aansluit bij uw wensen en identiteit en waarin u alle vertrouwen heeft. Iemand die met zorg en liefde uw kind verzorgt en begeleidt en werkt vanuit een christelijke identiteit.

Waarom gastouderopvang?
· Uw kind heeft één vaste verzorger;
· De opvang is kleinschalig;
· De opvang vindt plaats in een huiselijke omgeving;
· De opvangdagen en -tijden kunnen afgestemd worden op uw wensen;
· De gastouder is (persoonlijk) betrokken bij de opvang;
· U ontvangt kinderopvangtoeslag over een deel van de kosten.

Het voordeel van een christelijk gastouderbureau is dat uw kind in een gastgezin komt waar geleefd wordt volgens christelijke normen en waarden.

Kwaliteit gastouders
Gastouder word je niet zomaar. Er worden aan gastouders specifieke eisen gesteld. Vooraf en tijdens de opvang wordt door ons, maar ook door de GGD, gekeken of de gastouders (nog steeds) aan de eisen voldoen. Gastouders die aan alle eisen voldoen, worden (en blijven) geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Wij hechten veel waarde aan de motivatie van gastouders. Het is belangrijk dat gastouders hart voor kinderen hebben en dat ze met enthousiasme voor de kinderen zorgen.

Kwaliteit gastouderbureau
Als gastouderbureau staan we ook in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd. Dat betekent dat wij aan de eisen volgens de wet- en regelgeving voldoen. Jaarlijks komt de GGD bij ons op inspectiebezoek. We hebben ook afgelopen jaar weer een positief inspectierapport mogen ontvangen.
Als bureau willen we graag betrokken zijn richting (gast)ouders. U kunt met uw wensen, vragen of opmerkingen altijd bij ons terecht.

Contact
Wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op. Inschrijven als vraagouder kan hier.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world