Pedagogisch beleid

Christelijk gastouderbureau Het Mosterdzaadje beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Hierin zijn onder andere de pedagogische doelen verwoord. Deze doelen zijn voor de gastouders richtlijnen voor de wijze waarop ze met de (ontwikkeling) van de kinderen omgaan. Hieronder volgt een samenvatting van de doelen die in het pedagogisch beleidsplan zijn opgenomen. Het volledige beleidsplan kunt u bij het gastouderbureau opvragen.

Emotionele veiligheid
Het is heel belangrijk dat een kind zich veilig en prettig voelt bij zijn gastouder. Hierdoor durft hij zichzelf te zijn en voelt hij de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. De gastouder zal oog hebben voor de behoeften van het kind en daar passend op reageren.

Mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling
Vanaf zijn geboorte is een kind op weg om een zelfstandig individu te worden. De gastouder geeft het kind ruimte om zelf te ontdekken en te oefenen en stimuleert hem om steeds een beetje zelfstandiger te worden. Spelenderwijs leren kinderen veel, daarom zal er uitdagend speelgoed aanwezig zijn wat past bij de interesse van het kind.

Mogelijkheid voor sociale ontwikkeling
Een positieve sociale interactie met een kind is belangrijk, voor zijn sociale en taal ontwikkeling. De gastouder zal daarnaast de omgang en het samenspel tussen de kinderen begeleiden. Kinderen kunnen leren respect, geduld en begrip voor elkaar te hebben.

Overdracht waarden en normen
De gastouder vervult een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Zij zullen de gastouder nadoen in de wijze waarop zij met dingen omgaat en in de wijze waarop zij communiceert. De gastouder zal duidelijk zijn in haar grenzen en regels, maar ook uitleg hierbij geven.

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world