Procedure

Aanmelding
U kunt zich als vraagouder of als gastouder bij ons aanmelden, maar u kunt zich ook als vraag- en gastouder samen bij ons melden. Dit kan telefonisch, per e-mail of via het inschrijfformulier dat u op deze site terug kunt vinden.

Intake
Na aanmelding volgt zowel met vraag- als met gastouders een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar de wensen die u heeft ten aanzien van de opvang, wordt een profiel van de (gewenste) gastouder opgesteld en wordt een toelichting gegeven op de werkwijze van het gastouderbureau. Tevens wordt naar aanleiding van dit gesprek een offerte opgesteld.

Koppeling
Het gastouderbureau kijkt of er een gastouder in haar bestand aanwezig is waarmee een passende match met de vraagouder gemaakt kan worden.

Kennismaking
De vraagouders en hun kind(eren) maken kennis met de gastouder. Het doel van dit gesprek is om elkaar beter te leren kennen en te ervaren of de ‘klik’ aanwezig is. Tijdens dit gesprek worden ook over en weer verwachtingen en wensen uitgesproken. Een medewerker van het gastouderbureau is bij deze kennismaking aanwezig. Zij stelt richtvragen en geeft meer informatie over de werkwijze van gastouderopvang en -bureau.
Wanneer u zich samen met een gastouder aanmeldt óf er komt een nieuw kindje in de opvang, volgt er een koppelingsgesprek. Dit gesprek komt op veel punten overeen met het kennismakingsgesprek.

Overeenkomsten
Als vraag- en gastouder besluiten met elkaar door te gaan ontvangen zij een overeenkomst op naam. Hierin is opgenomen wat men over en weer van elkaar mag verwachten.

Plaatsingsgesprek
Tijdens dit gesprek worden concrete afspraken gemaakt tussen vraagouder en gastouder. Onderwerpen die hierbij behandeld worden zijn o.a. de slaap- en eettijden, vergoeding van onkosten, tv-gebruik, waarden en normen. Dit gesprek vindt onderling tussen vraagouders en gastouder plaats.

Wennen
Voor de vraagouder, voor het kind en voor de gastouder is het goed om te wennen aan de nieuwe situatie. Daarom wordt aangeraden voorafgaand aan de start van de opvang een (of meerdere) moment(en) te plannen waarin het kind alvast bij de gastouder kan wennen.

Evaluatie
Ongeveer 2 maanden na start van de opvang vindt een evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie wordt besproken hoe de gastouderopvang ervaren wordt. Indien nodig zullen nieuwe afspraken gemaakt worden. Daarna komen wij bij de vraagouders minimaal 1 keer per jaar langs voor een evaluatie en bij de gastouders minimaal 2 keer per jaar.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world