Tarieven gastouderopvang

De totale kosten voor de gastouderopvang bestaat uit twee delen. Eén deel betreft de vergoeding voor de gastouder, het andere deel betreft de bureaukosten voor het gastouderbureau. Over het totale uurtarief ontvangt u (gedeeltelijk) kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kunt u zelf aanvragen.

Vergoeding gastouder
De gastouder mag zelf haar uurtarief bepalen. Wij adviseren onze gastouders (vanaf 2024) een minimumtarief van € 6,00 per uur per kind te hanteren voor opvang die overdag bij de gastouder thuis plaatsvindt. Voor opvang tijdens de avonduren, het weekend of op feestdagen adviseren wij een minimumtarief van € 6,25 per uur per kind.
Wanneer de gastouder opvang biedt bij de ouders aan huis valt zij onder de regeling Dienstverlening aan Huis. Hier zijn speciale voorwaarden aan verbonden. De gastouder moet het minimum loon ontvangen. Wij adviseren de gastouder dan een minimumtarief van € 14,50 per uur bij opvang van 1 of 2 kinderen en € 17,50 per uur bij opvang van 3 of meer kinderen. Deze tarieven zijn inclusief 8% vakantiegeld. Daarnaast moet een gastouder die bij ouders thuis opvang biedt jaarlijks 4 weken doorbetaald krijgen tijdens vakantie en 6 weken tijdens ziekte (m.u.v. de eerste twee dagen). U kunt hier meer informatie lezen over gastouderopvang bij ouders thuis.
De genoemde vergoedingen voor gastouders zijn slechts richtlijnen. De exacte vergoeding wordt door de gastouder zelf (evt. in overleg met de ouders) vastgesteld.
Naast de vergoeding per uur kan een gastouder eventueel een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld eten en drinken in rekening brengen. We hanteren hiervoor de volgende richtlijnen: € 1,00 voor een broodmaaltijd, € 1,00 voor (alle) tussendoortjes op een dag en € 1,50 voor een warme maaltijd. Deze bedragen zijn afgeleid van cijfers van het Nibud. Uiteindelijk mag de gastouder zelf aangeven welke vergoeding ze in rekening brengt.

Vergoeding gastouderbureau
De bureaukosten bestaan allereerst uit een vast bedrag per maand dat per kind betaald wordt, ongeacht het aantal uren dat gebruik gemaakt wordt van de gastouderopvang. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen binnen het gezin die gebruik maken van de opvang: € 20,00 per maand bij één kind, € 15,00 per maand bij twee kinderen en € 10,00 per maand bij drie of meer kinderen. Doordat wij gebruik maken van dit basisbedrag hanteren wij geen minimum aan aantal uren dat per maand afgenomen moet worden. Naast het vaste maandbedrag wordt er een bedrag van € 1,00 per opvanguur per kind in rekening gebracht. Bij relatief veel of juist weinig opvanguren per maand kunnen we (in uw voordeel) andere tarieven dan de genoemde hanteren. Er worden géén kosten voor inschrijving of voor het zoeken van een gastouder in rekening gebracht.
Bovenstaande tarieven zijn van toepassing voor vraagouders waarvan de gastouderopvang na 1 januari 2024 is gestart. Voor gastouderopvang bij ouders thuis kunnen andere tarieven van toepassing zijn.

Proefberekening
Wij adviseren u een proefberekening bij ons op te vragen om de kosten voor uw opvangsituatie inzichtelijk te maken. In de proefberekening geven we ook een indicatie van de hoogte van de kinderopvangtoeslag en uw eigen bijdrage (op basis van een modaal inkomen). U kunt op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken van de kinderopvangtoeslag waar u op basis van uw inkomen recht op heeft.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world