Visie en identiteit

Visie

Als gastouderbureau willen wij betrouwbare kinderopvang in een veilige en liefdevolle omgeving mogelijk maken.

We zien de gastouder(opvang) als een verlenging van de ouders en de opvoeding die het kind thuis krijgt. Als ouders en gastouder verzorg je een kind niet alleen, maar mag je ook een (grote) bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind. Een gastouder zal een kind begeleiden, motiveren en stimuleren in zijn ontwikkeling. Dit vindt plaats in een huiselijke omgeving met één vaste en liefdevolle persoon. Dit creëert een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij het kind. Een gastouder is een ‘partner in de opvoeding’; samenwerking en overleg met ouders is daarom belangrijk.

Identiteit

Ons bureau heeft een christelijke identiteit en werkt met gastouders met een christelijke levensovertuiging. Wij zijn van mening dat het belangrijk voor kinderen is om met het christelijke geloof op te groeien; zowel thuis als daar buiten. Daarom willen we het graag mogelijk maken dat kinderen opgevangen worden bij christelijke gastouders op de momenten dat de ouder(s) gaan werken of naar school gaan. De gastouder leeft vanuit christelijke normen en waarden, er wordt gebeden, uit de (kinder)Bijbel gelezen en er worden af en toe christelijke liedjes gezongen.

Onze naam ‘het Mosterdzaadje’ is afgeleid van gelijkenissen uit de Bijbel. De Heere Jezus vertelt meerdere keren over een mosterdzaadje, één van de kleinste zaadjes. Echter dit kleine zaadje groeit uit tot een grote en mooie boom. Een grote boom met grote takken waar de vogels in de schaduw kunnen nestelen. Jezus vergelijkt dit zaadje met het geloof, dat uit mag groeien tot een waardevol vertrouwen in Hem.

Ook een kind kan worden vergeleken met een mosterdzaadje. Waar een zaadje water en licht nodig heeft om te kunnen groeien, heeft een kind verzorging, liefde en veiligheid nodig als basis om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig persoon. De gastouder zal deze basisvoorwaarden bieden en mag een bijdrage leveren aan de groei van het kind. Niet alleen de groei in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, maar ook in zijn/haar geloof in God.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world